Близнаците са изключително явление от генетична гледна точка. Колкото красиво, толкова и предизвикателно. Родителите на близнаци, еднояйчни или не, могат да потвърдят броя въпросителни, отнасящи се за възпитанието на децата им – близнаци. В тази връзка се допитахме до Патрик Бак, специалист в областта, свързана с близнаците.

Едно от предизвикателствата да бъдем родители на близнаци е когато излизаме с тях. Необходимо ли е да ги обличаме еднакво?
Когато са още малки, координираното облекло не е проблем – стига това да не бъде целенасочено, а стечения на обстоятелствата. С други думи, дадена дреха им стои добре и на двете деца, че няма как да не им я купите. Това важи както за еднояйчните, така и за двуяйчните близнаци. На по-късен етап е добре всеки един от тях да изразява своята същност с облекло, което е присъщо за него. Избягвайте да ги обличате еднакво след 5-годишна възраст. Тогава детето започва да развива своя характер, който е уникален само по себе си.

Необходимо ли е близнаците да бъдат в различни класове, за да мога да се развиват пълноценно?
Не ги разделяйте, когато тръгват на детска градина, защото това е периодът, свързан с развитието на тяхната идентичност. Тогава те имат нужда един от друг, за да се изграждат своето Аз. В интерес на истината няма здравословни или психологически причини, които да изискват разпределението на близнаците в различни класове. Подборът на деца в училищата е достатъчно разнообразен, за да се чувстват – близнаците добре сред тях. С времето, те се учат как да си помагат и развиват своите лични умения. Гледайки един от друг, те се учат. Затова, разделянето им не е задължително.

Нормално ли е ако близнаците нямат същия успех в училище?
При близнаците от различен пол наблюдаваме разлики в учебните начинания. Момичетата са много по-любознателни от момчетата. При всички случай, родителите на близнаци не бива да очакват същите резултати в училище от двете си деца. Колкото и да си приличат, всеки един от тях има собствени характер, предпочитания, вкусове и др. Ролята на родителите е да подкрепят децата си във всяко едно начинание, да не ги сравняват един с друг и да ги оставят да развиват своята същност.

Редно ли е да възпитаваме по различен начин еднояйчните и двуяйчните близнаци?
Възпитателният процес се различава с определени педагогически методи, включително избора на играчки. При еднояйчните близнаци е много важно да не наблягаме на тяхната прилика. Те, още от малки, осъзнават, че срещу тях стои тяхно "копие". За да избегнем пораждането на смесени чувства между тях и объркване е добре да имат досег до различни играчки, дрехи и др. В един или друг момент, всеки един от близнаците ще се приспособи към вещите на другия.