Когато става въпрос за възпитание на деца, има голяма разлика между наказание и дисциплина. Когато децата правят грешки, те разчитат на родителската намеса, за да ги напътства и научи. Въпреки това, има вариации от подходи, които родителите предприемат за да накарат детето да се поучи от грешките си.

Какво е наказанието?

Наказанието е намеса, която внушава на детето, че е сгрешило. Резултатите от това са, че родителите изпитват чувство на разочарование и отчаяние. Обикновено у децата остава послание „Аз съм лош“. Често фокусът се поставя върху родителя, който отчаяно се опитва да запази контрола и се опитва да докаже на детето, че „аз отговарям, независимо дали ти харесва или не“.

Авторитарните родители често подлагат децата си на наказания. Когато децата попитат защо не могат да направят нещо, те често отговарят „Защото аз казвам така“. Този вид отговори често дават на децата посланието, че тяхното мнение не е от значение, и не са способни да взимат каквито и да било решения относно себе си.


Един пример за наказание включва напляскването. Ако едно дете удари брат си и след това получава напляскване от неговия родител, то се учи на „Аз съм лош, затова мама ме удря“. Други примери на наказание са, когато тийнейджър е наказан за неопределено време или когато родителите скрият играчките на детето докато не почисти стаята си.

Проблемите на наказанието

Има няколко проблема с наказанието. Един от проблемите е, че децата не са научени как да се държат. Например, ако едно дете удря брат си, а след това получава напляскване, то не се научава какво да прави следващия път, когато се чувства ядосан на брат си.

Наказанието също учи децата, че не са в състояние да бъдат в контрола на самите себе си. Те се научават, че родителите трябва да управляват тяхното поведение и чувства, защото смятат, че не са в състояние да действат самостоятелно. Те също така са склонни да не взимат сами решения, защото родителите винаги правят това вместо тях.

Когато децата получават чести наказания, те могат да израснат враждебни иагресивни. Когато получават наказание, те често се фокусират върху това как те са ядосани на своите родители, а не как могат да се поучат от своята грешка. Родителите, които наказват децата си, могат да отгледат тревожни и провокиращи деца.