Отглеждането на дете удължава живота на мъжете и жените, сочи изследване сред над 1,4 милиона шведи на института "Каролинска". 

Продължителността на живота на хората на 60-годишна възраст с най-малко едно дете е с близо две години по-голяма от тази на бездетните хора. 

Публикуваните в "Journal of Epidemiology & Community Health" резултати от изследването показват, че разликата сред жените е 1,5 години, докато при мъжете е по-голяма – 1,8 години. 

За майките на възраст от 80 години с поне едно дете продължителността на живота е 9,5 години, докато при бездетните жени е 8,9 години – или разлика от 0,6 години.