По-често се дискутира рисковата зона, в която базовите станции разпръскват електромагнитни вълни, отколкото радиацията от мобилните телефони директно върху организма. Загряването на ухото след половичасов разговор и повече ни е добре познато, а термографските изследвания доказват, че и мозъкът от същата страна значително се загрява. Тази непосредствена близост до мозъка прави мобилните устройства по-опасни от мобилните клетки, които разпространяват радиочестотната енергия. Разбира се, че и в това има индивидуални различия, защото някои хора издържат на лъчението от мобилен апарат без проблеми, други не. 

Още в първи клас децата носят телефони, за спокойствие на родителите си, че могат да бъдат винаги в контакт с тях. На малките деца и тинейджърите е добре да се обясни, че разговорите трябва да са кратки до пет минути. Родителите трябва да се съобразяват с продължителността на разговорите по мобилния телефон.

Какво още трябва да се знае:

Мощността на излъчеваната радиация е най-силна в момента при набираме, докато връзката се осъществява. Най-добре е тогава да се държи апарата далече от главата, докато отсреща се получи отговор. 

Безвредните минути за разговори по мобилните телефони за деня е препоръчително да не надхвърлят 30 минути.

Най-безопасното решение при разговор по мобилен телефон е употребата на хендсфри или блутут слушалка.