Безспорен факт е, че в развитите страни съвременната жена решава да стане майка на сравнително по-зряла възраст, когато се чувства по-сигурна, било то в икономическо, социално или емоционално отношение. Това явление зачестява все по-често, а времето за първото майчинство се отлага все по-напред във времето. Не са изключение жените и у нас, които решават или обстоятелствата им налагат за първи път да износят желана бременност в периода след 35-та година.

Продължава >>