Има неща, към които, ако много настояваш да кажеш на една млада майка, сдобила се наскоро с рожба, трябва или да подходиш деликатно, или да премълчиш. В противен случай рискуваш да оставиш впечатлението за невъздържано нахален, несъобразително любопитен и невъзпитан човек. Ето какви въпроси или констатации мамите на бебета не обичат, ама никак даже, да им се задават и натрапват:

1.Ще се върнеш ли на работа?

Най-малкото, което една току-що родила майка иска да чуе, е дали ще се върне на работа. Първо, това ни най-малко пък на някого му влиза в работата и второ – по-отговорна, обсебваща и прекрасна работа от това да се грижи в момента за новороденото, едва ли за една майка има. Пък и всяко нещо с времето си, не мислите ли?

8 теми, които не бива да засягате при разговор с неработещи майки >>