Избор на електроуреди
Когато закупувате нови електроуреди, обръщайте внимание на тяхната енергийна ефективност. Информацията за тях се съдържа на т. нар. енергийни етикети, които разделят електроуредите по групи, според тяхната пестеливост. Групите са поделени от A до G, като най-пестеливи са група A, а група G са с с най-голям разход на ел. енергия. Ако купувате уреди, които имат режим на покой (stand-by) през голяма част от времето, през което са включени, то информирайте се и за потреблението им в такъв режим.

Oтопление
По-ниските температури спестяват определено количество ел. енергия. Отопление с 1 градус по-ниска температура, спестява до 6% от консумираната ел. енергия. Когато ползвате отопление, е добре да проветрявате помещенията за кратко време 3 – 4 пъти дневно.

За регулиране на температурата в отделните помещения използвайте термостатни вентили. Също така, погрижете се жилището ви да има добра топлоизолация, тъй като тя спестява значителни разходи за отопление.

Загряване на вода и готвене
Най-енергийно щадящото положение на бойлера е, когато е настроен да загрява водата на 55 – 60 °C. При готвене, за да предотвратите загубите на енергия, поставяйте съда възможно най-близо до точката на потребление. Също така, може да изключвате котлоните на печката преди да приключите с готвенето и да използвате силно нагрятата повърхност за довършване на ястието.

При избор на печка, стъкло керамичните плотове, които са по-ефективен при по-ниска употреба на ел. енергия, са най-добрия избор, както и фурните на горещ въздух, която позволява изпичането при по-ниска температура. Това ще ви спести до 40 % енергия.

Хладилникът
Мястото на хладилника е в по-хладно помещение. С всеки един градус над 20 °C потреблението му нараства с около 6 %. Най-добрата температура за запазване на хранителните продукти в хладилника е + 5 °C, а във фризер -18 °C. По-ниската температура води до по-високо потребление.

Поддържайте хладилниците и фризерите си в добро състояние, тъй като натрупването на лед в тях също харчи ненужно количество енергия. Добре е да бъдат размразявани през определен период. Старите хладилници не са достатъчно енергийно ефективни. Ако купувате нов хладилник, следете за енергийната ефективност.

Изпиране на дрехи
Некачественият прах за пране е за сметка на повече изхабена енергия за затопляне на вода. Добрите прахове изпират качествено и при по-ниска температура. Използвайте подходящите програми за типа дрехи, които почиствате, и пускайте предпране само когато е необходимо. Перете на 90 °C и използвайте пълния капацитет на пералната машина.

Осветление
Най-енергийно рационално е да използвате луминесцентни лампи и икономични крушки. Те пестят до 80 % от електроенергията при същото ниво на осветление, както при класическите крушки. Добро решение за нощните лампи е употребата на т.нар. лунички – притъпена светлина с нисък разход на ел. енергия.
Определящо за светлината в стаята е и цветът на стените, интериора и мебелировката в жилището. По-светлите цветове отразяват светлината по-добре и така намаляват нуждата от осветление.

Електроуреди в къщата
Телевизорът, аудио уредбата или DVD плейърът могат да бъдат големи консуматори на ел. енергия, дори когато не ги използвате. Те консумират ел. енергия непрестанно. Изключвайте ги напълно от щепсела, за да не харчат излишно ток.

Материалът е предоставен от асоциация „Активни потребители”.