Всеки предпочита да купи прясна риба, а не дълбоко замразена. Когато застанете пред рибния щанд, не се водете единствено от цената. Прясната риба трябва да се продава върху люспест лед. Ако рибата не е престояла, няма да има отблъскваща миризма.

Белези, по които може да познаете, че рибата е прясна

Външният й вид трябва да ви харесва.Огледайте цялостта й.

Хрилете на рибата трябва да са нежно розови до яркочервени.

Очите на прясната риба са бистри и бялото си е бяло.

Обърнете внимание и на корема на рибата да не е подут, защото най-вероятно подуването е симптом на заболяване на рибата.

Месото на прясната риба е твърдо и еластично. Ако го притиснете с пръсти, то веднага отново възстановява първоначалната си форма.

Когато рибата е прясна, при потапяне във вода за да я измиете, потъва на дъното.

Люспите на прясната риба са твърди и плътно прилепнали към тялото.

Свързана статия: