Нашият читател Дарко Релушкоски ни изпрати любопитно видео от Родопите.
„Всеки ден тази сърничка излиза да пасе заедно с овцете и козите на жена от родопското село Черешово. Сърничката остава с тях през целия ден, а привечер ги изпраща до обора. Сърничката е спокойна и не се притеснява от хората. Обича да похапва хляб, но все още не се е осмелила да се храни от ръката на жената“ – пише Дарко до редакционната ни поща.