Третокласникът от Пазарджик Сава Троански влезе в „Менса България“. Той е само на 9 години и е сред най-умните хора на планетата.

Тестът му за Менса му се е сторил лесен и интересен. 

„Ще стана програмист или лекар" - е мечтата на Сава, а последното му занимание е било да програмира игра.

Интересен факт е, че майката на Сава споделя, че той никога не е ходил на допълнителни уроци.

"Само с мен, майка му и класния ръководител е работил. На 5-годишна възраст научи перфектно руски и английски. От таблета като малък гледаше много детски филмчета, а английският по същия начин. Има приятели от чужбина, с които си говорят“, допълва баща му Деян Троански в "Тази сутрин". 

В трети клас Сава вече решава задачи по математика за седмокласници. 

Детето вече е преминало в индивидуална форма на обучение.