...достатъчно е да станем техни последователи в Instagram. Десетте дами, за които предстои да разберете, си приличат по едно единствено нещо - обичат модата. Да, също както нас. С тази разлика, че всяка една от тях има собствен стил, които изразява чрез облеклото и аксесоарите, които носи във всекидневието.

Вдъхновяващи, снимките, на които ще се натъкнете в социалните им профили са пример, как да се водим от индивидуалния си усет за стил и естетика. 

Естествено, че една или друга сред тях ще ви вдъхнови и впоследствие ще приложите видяното, пречупвайки го през личната ви модна призма. 

Дами, приятно разглеждане и Viva La мода.