Един стар обичай в Чехия кара хората да повярват, че добрината никога няма да спре да съществува. В миналото, за да покажат, че са готови да помогнат дори на непознат, чехите закачвали чаши на оградите си. 
 
Обичят е стар. Датира от времената, когато хората често се местели в различни населени места, а нощта ги сварвала по път.

Снимка: iStock
 
 
Най-често чашата с водата прераствала в покана за хапване, както и в сладка раздумка.

Снимка: iStock
 
Пътуващите разказвали на стопаните какво ново и различно се случва в местата, от които идват.
 
И днес в много места в Чехия традицията със закачването на чаши на оградите е запазена. Тя вече се прави по-скоро за красота, но, разбира се, напомня и за добрите стари времена.