Днес ви разхождаме до едно от най-живописните места в национален парк Маврово - Мавровското езеро, което се намира в северозападната част на съседна Македония.

Язовирът е разположен на 1200 м надморска височина между гористи и високи планини, а около него се намират селата Маврово, Никифорово, Леуново и Маврови ханове от общините Маврово и Ростуша.

Днес язовирът се пълни основно от река Радика, като водата му е зарибена с пъстърва и други видове, а сред красивия околен пейзаж се крие различен дивеч.

Изкуственото езеро има собствена красота през всеки сезон, а през студените дни от годината винаги замръзва, така че е чудесен момент да го посетите през зимата – снимките в галерията ще ви убедят в това!