"Ако се построи къща на щастието, най-голямото помещение ще е чакалнята."

- Жул Ренар