Надморската височина на Черни връх е 2290 м, с което се нарежда на четвърто място по височина в България след върхове в Рила, Пирин и Стара планина. 

Снимка: Сю-Ан Паке

Черни връх е най-високата точка на Витоша. На върха има метеорологична станция, построена през 1935 г. Тя се използва за работа с научна апаратура, за жилище за метеоролозите и за туристически подслон.

Най-забележителните природни образувания на Витоша са каменните реки, по-често наричани морени.

Най-подходящи изходни пунктове за изкачване на Черни връх са хижите “Алеко“ и „Кумата“.