"Разумът ни показва целта, а страстите ни отклоняват от нея."

- Жан-Жак Русо

(1712  - 1778)

швейцарски философ, писател и музиколог