"Разумът ни показва целта, а страстите ни отклоняват от нея."

- Жан-Жак Русо