Мъжете са камъни, всичките до един, без никакво изключение. От теб зависи дали ще го носиш като тежест на шията и ще скочиш да се удавиш, или ще го хвърлиш в калта да стъпиш върху него, за да не си изцапаш обувките."