Щастието е като здравето - ако не го забелязваш, значи го имаш.

~Иван Тургенев, (1818 – 1883), руски писател; един от класиците на руската литература.