"Koгато живеем в осъзнатост, е възможно да видим чудеса навсякъде."

- Тик Нят Хан (р. 1926), виетнамски дзен будист, монах, учител, писател, поет и пацифист