"Koгато живеем в осъзнатост, е възможно да видим чудеса навсякъде."

- Тик Нят Хан