"Природата не е няма. Глух е човекът."

- Терънс Маккена (р. 1946), американски ентоботаник, психонавт, лектор и писател