"Стотици победи в стотици битки не е признак на величие. Велик е този, който побеждава без да се сражава."

- Сун Дзъ (545 пр.н.е. - 470 пр.н.е.), китайски пълководец, стратег и мислител