Най-трудно е, когато нямаш сили да тръгнеш, нито причина да останеш " Шемс