"Трудна работа е любовта, братко! Понякога, чакайки правилния човек, умираш от самота, а понякога, търпейки грешния, погубваш живота си"

- Шамс Табризи (1185 - 1248), персийски поет и духовен учител