"Обичам те, но нито със сърцето си, нито с ума си. Сърцето може да спре, а ума да забрави... Обичам те с душата си. Тя никога не забравя."

Руми (1207 - 1273), персийски поет и суфистки мистик