"Звездите не се боят, че ще ги помислят за светулки."

- Рабиндранат Тагор