"Идеята, че нечий живот е по-малко значим от друг, е коренът на всичко, което не е наред със света."

- Пол Фармър