"Трябва да живееш винаги влюбен в нещо, което не можеш да стигнеш. Човек расте на височина от това, че се мъчи да стигне високото."

- Максим Горки (1868 - 1936), руски писател, основоположник на социалистическия реализъм