"Душата няма тайна, която поведението да не може да разкрие."

- Лао Дзъ (601 пр.н.е. - 531 пр.н.е.), китайски философ от древността, централна фигура в даоизма