"Има известна разлика между блестящия ум и полирания мозък."

- Конфуций (551 пр.н.е. - 479 пр.н.е.), китайски мислител и философ