"Рядко замръзваме от сняг и лед. Но често - от студени думи." К. Марчънс