"В интернет всичко е еднакво далеч или еднакво близко, което в същността си е едно и също нещо."

- Януш Вишневски (р. 1954 г.), полски писател и учен