"Този, който малко знае, малко може и да научи."

- Ян Коменски (1592 - 1670), чешки религиозен деец, мислител, общественик, родоначалник на съвременната педагогика