"Ако не сте готови да промените живота си, никой не може да ви помогне."

- Хипократ (460 пр.н.е. - 370 пр.н.е.), най-великият лекар на Античността, още наричан баща на медицината и смятан за една от най-значими фигури в областта на медицината; името му се свързва с Хипократовата клетва