"Човек никога не е нито тъй щастлив, нито тъй нещастен, както си въобразява."

- Франсоа дьо Ларошфуко (1613–1680), френски писател