"Очи, които гледат, са нещо обикновено. Очи, които виждат, са рядкост."

- Джон Мейсън (р. 1923 г.), американски писател, популярен автор на книги за самопомощ