Който се съмнява, прилича на морска вълна, издигана и размятана от вятъра." Апостол Яков