"Ако раят не е в тебе самият, ти никога не ще влезеш в него."

- Ангелус Силезиус (1624 - 1677), немски католически свещеник, християнски мистик, поет и лекар