"Животът се свива или разширява пропорционално на куража на човек."

- Анаис Нин