Трите най-съществени елемента на щастието са: нещо, което да правиш; някой, който да обичаш; нещо, в което да вярваш.

Александър Чалмърс