На птицата гнездо, на паяка мрежа, на човека приятелството.