По-добре постепенна промяна, отколкото амбициозен провал.