Ако вярвате, че можете, вие сте изминали половината път.