Непрекъснато правя неща, които не мога да върша. По този начин успявам да ги направя.