Всички живеем под едно и също небе, но нямаме еднакъв хоризонт.