Щастието е като здравето: когато не го забелязваш, значи го има.