Спомените ни състаряват. Тайната на вечната младост е в умението да се забравя.