Всички ние сме станали хора дотолкова, доколкото сме се научили да обичаме и да разбираме другите.