Подготвили сме ви малко граматическо изпитание, с което се надяваме да се забавлявате и да проверите своите познания по български език. С натискане върху конкретната дума или изречение можете да проверите дали предположението ви е вярно. За да е по-интересно, предлагаме да не си помагате с речника, а да размърдате сивото вещество. В коментарите можете да споделите дали сте научили нещо ново от теста ни, или сте експерт по българска граматика!

1. Как се пише правилно думата…
а) обеца
б) обица
в) и двете са верни
г) опитса

2. Как е правилно да се изпише изречението…
а) Ще замина с или без съгласието му.
б) Ще замина със или без съгласието му.
в) и двете изписвания са верни
г) Ще замина със или бес съгласието му.

3. Как е правилно да се изпише…
а) един Господ знае
б) един господ знае
в) и двaта отговора са верни
г) един Госпот знае

4. Как се пише правилно…
а) тагадък-тагадък
б) тъгадък-тъгадък
в) тъгъдък-тъгъдък
г) всички отговори са верни

5. Как се пише правилно думата…
а) двойнствен
б) двоиствен
в) двойствен