Звездите са желани, интересни и понякога дават съгласието си да направят нещо смело, нещо еротично или просто скандално. Голотата на звездите отдавна не е неочаквана или изненадваща, затова пък ние събрахме някои от най-хубавите корици на списания, от които ни намигат красавици, които обикновено виждаме с дрехи. Но нямаме против да видим и без.