Ако някога сте се замисляли колко много животи се преплитат, без участниците да се срещат наистина, тогава ще разберете посланието на рекламата:


Всъщност тук можете да разгледате профилите на всеки от героите в историята, която не е истинска, но можеше да бъде.

Ние пък стигнахме до извода, че ако писателите в реалния живот наистина изглеждаха като Лук, щяхме да преосмислим целите си.

Защото кадрите от живота на всеки от нас неволно стават част от филмите на много други хора. И това всъщност е наистина хубаво.